De zekerheid van een blijvend functionerende en veilige installatie

Elektrische installaties in woningen en bedrijfspanden dienen te voldoen aan de norm NEN 1010. Dit geldt zowel voor nieuwe installaties als voor uitbreiding van een installatie. Deze keuringen kunnen op basis van een jaarlijks onderhoud plaatsvinden of eenmalig uitgevoerd worden.

Keuringen

Een installatie mag pas overgedragen worden aan de opdrachtgever wanneer is vastgesteld en gerapporteerd dat aan de NEN1010 (Nederlandse norm laagspanningsinstallaties) en NEN3140 (Nederlandse norm bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning) is voldaan. Het is ook van belang dat met passende regelmaat gecontroleerd wordt of de installatie ook nog steeds in goede staat verkeert door middel van deze keuringen.

Meten = weten

Wij doen u een passende aanbieding waarmee u verzekerd bent van een zo groot mogelijke veiligheid en bedrijfszekerheid van uw elektrotechnische installatie. Een keuring van uw installatie is vaak ook vereist door de Arbeidsinspectie of verzekeraars.

Noort verricht keuringen van elektrotechnische installaties

Onderhoud

Als er onraad is, bijvoorbeeld wanneer er brand ontstaat of het licht uitvalt, is het van belang dat de noodverlichting goed functioneert. Planmatig onderhoud en inspectie zijn niet alleen wettelijk verplicht, maar ook een verantwoordelijkheid voor ieder bedrijf. Wij kunnen daarom onder andere jaarlijks onderhoud aan de noodverlichting verzorgen.

Ook is het mogelijk onderhoud uit te voeren aan camera- en toegangscontrole, alarm, het nalopen van de huidige verdeelinrichting en nog veel meer.

Modernste apparatuur

Voor de keuringen wordt gebruik gemaakt van de modernste apparaten, die jaarlijks worden gekalibreerd voor correcte metingen en een vlotte afhandeling van de werkzaamheden.

Andere diensten van Noort Elektrotechniek:

Domotica en comfort

Intercom en data

Geluidsinstallaties

Licht en kracht

Beveiliging